СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

НЕПРЕКЪСНАТО ПУБЛИКУВАНЕ

Пробна
Analysis of the Developmental Role of Small and Medium-Sized Enterprises in Algeria during the Period 2013–2022
Spatial and Social Dimensions of Roma Segregation and Integration (A Case Study of the City of Kyustendil, Bulgaria)
Career Attitudes of Potential Tourism Specialists
Impact of External Debt on the Economic Growth of Algeria: An ARDL Bound Testing Approach (1990–2021)
Destination Image: Literature Review
Супервизия в подпомагащите професии – теоретичен обзор и отговори от практиката