СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Архив

Социално-икономически анализи, том 15, кн. 2 (2023)
Социално-икономически анализи, том 15, кн. 1 (2023)
Социално-икономически анализи, том 14, кн. 2 (2022)
Социално-икономически анализи, том 14, кн. 1 (2022)
Социално-икономически анализи, том 13, кн. 2 (2021)
Социално-икономически анализи, том 13, кн. 1 (2021)
Социално-икономически анализи, том 12, кн. 2 (2020)
Социално-икономически анализи, том 12, кн. 1 (2020)
Социално-икономически анализи, том 11, кн. 2 (2019)
Социално-икономически анализи, том 11, кн. 1 (2019)
Социално-икономически анализи, том 10, кн. 2 (2018)
Социално-икономически анализи, том 10, кн. 1 (2018)
Социално-икономически анализи, том 9, кн. 2 (2017)
Социално-икономически анализи, том 9, кн. 1 (2017)
Социално-икономически анализи, том 8, кн. 2 (2016)
Социално-икономически анализи, том 8, кн. 1 (2016)
Социално-икономически анализи, том 7, кн. 2 (2015)
Социално-икономически анализи, том 7, кн. 1 (2015)
Социално-икономически анализи, том 6, кн. 1 (2014)
Социално-икономически анализи, том 5, кн. 1 (2012)
Социално-икономически анализи, том 4, кн. 1 (2011)
Социално-икономически анализи, том 3, кн. 1 (2010)
Социално-икономически анализи, том 2, кн. 1 (2008)
Социално-икономически анализи, том 1, кн. 1 (2006)