СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2011 / Том 19 / Брой 1

Статии

Социалната работа като дейност и обществена практика
Тодор Минев

(изтегляния 5560 от 24.4.2017 г.)

Организационен анализ на социалните услуги за стари хора
Красимира Петрова

(изтегляния 580 от 24.4.2017 г.)

Понятието величина
Николай Колев

(изтегляния 522 от 24.4.2017 г.)

Задачи и проблеми на обучението по Web-програмиране
Николай Чолаков

(изтегляния 500 от 24.4.2017 г.)