СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2014 / Том 22 / Брой 1

Статии

Детската градина – социална и задължителна
Радка Гайдова

(изтегляния 1015 от 2.11.2016 г.)

Системата JUMP MATH в българските училища
Антония Кръстева

(изтегляния 802 от 2.11.2016 г.)

Граждански аспекти на българското литературно образование
Огняна Георгиева-Тенева

(изтегляния 623 от 2.11.2016 г.)

Основни закономерности при селекцията в минихандбала
Росица Димкова

(изтегляния 618 от 2.11.2016 г.)

Езиковото образование в българското училище в европейски образователен континуум
Мариана Мандева Миглена Велчева

(изтегляния 642 от 2.11.2016 г.)

Обучение и технологии
Лъчезар Лазаров Стоянка Георгиева-Лазарова

(изтегляния 2454 от 2.11.2016 г.)