СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2019 / Том 27 / Брой 1

Статии

Профил на списанието
(изтегляния 145 от 30.5.2019 г.)

До бъдещите автори
(изтегляния 135 от 30.5.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 146 от 30.5.2019 г.)

Анализ на егоориентацията и колективната ориентация на състезатели по баскетбол
Милена Алексиева, Данаил Киров
(изтегляния 120 от 30.5.2019 г.)

Детските рисунки като документ на епохата
Мариана Гърмидолова
(изтегляния 205 от 30.5.2019 г.)

Кратък наръчник за естетическо възпитание в градска среда
Марина Теофилова
(изтегляния 99 от 30.5.2019 г.)

Хроника: Кръгла маса на тема „Играя и общувам“
Веселина Петрова
(изтегляния 108 от 30.5.2019 г.)

Авторите на броя
(изтегляния 124 от 30.5.2019 г.)

Authors in this issue
(изтегляния 100 от 30.5.2019 г.)