СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2019 / Том 27 / Брой 1

Статии

Профил на списанието
(изтегляния 205 от 30.5.2019 г.)

До бъдещите автори
(изтегляния 187 от 30.5.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 216 от 30.5.2019 г.)

Анализ на егоориентацията и колективната ориентация на състезатели по баскетбол
Милена Алексиева, Данаил Киров
(изтегляния 191 от 30.5.2019 г.)

Детските рисунки като документ на епохата
Мариана Гърмидолова
(изтегляния 304 от 30.5.2019 г.)

Кратък наръчник за естетическо възпитание в градска среда
Марина Теофилова
(изтегляния 166 от 30.5.2019 г.)

Хроника: Кръгла маса на тема „Играя и общувам“
Веселина Петрова
(изтегляния 180 от 30.5.2019 г.)

Авторите на броя
(изтегляния 201 от 30.5.2019 г.)

Authors in this issue
(изтегляния 178 от 30.5.2019 г.)