СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2019 / Том 27 / Брой 1

Статии

Профил на списанието

(изтегляния 447 от 30.5.2019 г.)

До бъдещите автори

(изтегляния 383 от 30.5.2019 г.)

Съдържание

(изтегляния 480 от 30.5.2019 г.)

Детските рисунки като документ на епохата
Мариана Гърмидолова
DOI: https://doi.org/10.54664/QBMU7941
(изтегляния 650 от 30.5.2019 г.)

Хроника: Кръгла маса на тема „Играя и общувам“
Веселина Петрова

(изтегляния 434 от 30.5.2019 г.)

Авторите на броя

(изтегляния 516 от 30.5.2019 г.)

Authors in this issue

(изтегляния 418 от 30.5.2019 г.)