СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2019 / Том 27 / Брой 1

Статии

Профил на списанието
(изтегляния 242 от 30.5.2019 г.)

До бъдещите автори
(изтегляния 219 от 30.5.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 264 от 30.5.2019 г.)

Анализ на егоориентацията и колективната ориентация на състезатели по баскетбол
Милена Алексиева, Данаил Киров
(изтегляния 244 от 30.5.2019 г.)

Детските рисунки като документ на епохата
Мариана Гърмидолова
(изтегляния 385 от 30.5.2019 г.)

Кратък наръчник за естетическо възпитание в градска среда
Марина Теофилова
(изтегляния 224 от 30.5.2019 г.)

Хроника: Кръгла маса на тема „Играя и общувам“
Веселина Петрова
(изтегляния 228 от 30.5.2019 г.)

Авторите на броя
(изтегляния 257 от 30.5.2019 г.)

Authors in this issue
(изтегляния 228 от 30.5.2019 г.)