СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2019 / Том 27 / Брой 1

Статии

Профил на списанието
(изтегляния 123 от 30.5.2019 г.)

До бъдещите автори
(изтегляния 115 от 30.5.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 118 от 30.5.2019 г.)

Анализ на егоориентацията и колективната ориентация на състезатели по баскетбол
Милена Алексиева, Данаил Киров
(изтегляния 102 от 30.5.2019 г.)

Детските рисунки като документ на епохата
Мариана Гърмидолова
(изтегляния 116 от 30.5.2019 г.)

Кратък наръчник за естетическо възпитание в градска среда
Марина Теофилова
(изтегляния 81 от 30.5.2019 г.)

Хроника: Кръгла маса на тема „Играя и общувам“
Веселина Петрова
(изтегляния 82 от 30.5.2019 г.)

Авторите на броя
(изтегляния 105 от 30.5.2019 г.)

Authors in this issue
(изтегляния 81 от 30.5.2019 г.)