СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Корелационна структура на физическото развитие и физическата подготвеност при 15–16-годишни баскетболистки


Автори:
Мария Цанкова-Калоянова, Галимир Томов НСА „Васил Левски“, България

Страници: 92-96

Резюме:

Physical development is a combination of morphological and resulting functional features of the organism. It characterize those aspects of the shape and structure of the human body as well that determine certain physical and muscular qualities. This qualities are also related to physical ability and human health. Physical development is based on a complex study and assessment of all the indicators that characterize it.


Ключови думи:

basketball, physical development, physical preparedness, correlation.

Изтегляне


169 изтегляния от 30.5.2019 г.