СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Междупредметните връзки в ранното обучение по английски език като чужд


Автори:
Пенка Кънева

Страници: 49-53

Резюме:

Cross-curricular links in the process of teaching English as a foreign language to young learners are discussed in the article. Some useful techniques, strategies and activities for developing key competencies for lifelong learning are listed.


Ключови думи:

Cross-curricular links, teaching English.

Изтегляне


145 изтегляния от 30.5.2019 г.