България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Създаване на 4-та (Карловска) Пещерска дружина


Антон Дончев

Резюме:

The development of the army battalions in Eastern Rumelia is poorly studied in historiography. Revealing new data helps clarify important milestones that have not yet been announced. The troops looked at many important battles later in the wars.

Ключови думи:

Eastern Rumelia, army, battles.

Изтегляне


51 изтегляния от 14.10.2019 г.