СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проф. д-р Мария Иванова в необятното поле на етноложката наука


Автори:
Илияна Ганчева

Страници: 9-33

Резюме:

The article follows a path of life and professional development of Professor Maria Ivanova, whose 60th anniversary we celebrate. Presented are all aspects of her professional development as an ethnologist – as a scholar, field worker, lecturer, scientific adviser of bachelor, master and PhD students, as well as main aspects of her research interests – namely traditional socionormative culture.


Ключови думи:

Professor Maria Ivanova, Ethnology, kinship, socionormative culture, University of Veliko Turnovo, students

Изтегляне


297 изтегляния от 15.3.2017 г.