СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Дейността на Ржевското уездно земство в областта на народното образование


Автори:
Наталия Новикова

Страници: -

Резюме:

Article presents educational policies at state and local level during second half of 19th century. It explores development of popular schools, libraries and opened access to books in the villages of Rjev region. Special attention has been paid to development of teachers’ school.


Ключови думи:

popular schools, libraries, education.

Изтегляне


204 изтегляния от 15.3.2017 г.