СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2018 / Том 26 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 342 от 28.6.2018 г.)

Гетска хипотеза за произхода на Спартак
Сергей Крикин
(изтегляния 325 от 28.6.2018 г.)

Репичката (Raphanus L.) в подбрани извори от античността и византийския период
Зофия Жежницка Йоланта Дибала Кшищоф Ягушяк Мачей Кокошко
(изтегляния 383 от 28.6.2018 г.)

Язык кыпчаков: попытка исторической характеристики
Я. Пилипчук
(изтегляния 321 от 28.6.2018 г.)

Социальная структура древнетюркского общества VI–VIII вв
Н. Е. Кузембаев
(изтегляния 301 от 28.6.2018 г.)

Вера Мутафчиева – явление в българската наука
Красимира Мутафова
(изтегляния 399 от 28.6.2018 г.)

La Bulgarie : parcours historiques d’un état en recherche de puissance
Olivier Buirette
(изтегляния 320 от 28.6.2018 г.)

Международна научна конференция, посветена на 1300-годишнината от българо-византийския договор от 716 г.
Николай Кънев Пламен Павлов Стефан Йорданов
(изтегляния 267 от 28.6.2018 г.)

Aвторите в броя
(изтегляния 321 от 28.6.2018 г.)