СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Борьба за политическое наследие Стефана Стамболова: внутреннее противостояние в Народно-либеральной партии Болгарии во время Первой мировой войны


Автори:
Дмитро Миколенко Харковски национален университет „В. Н. Каразин“, Украйна

Страници: 143-150

Резюме:

В статията авторът разглежда вътрешната борба в Народнолибералната («стамболовистка») партия на България в периода на Първата световна война. В периода 1914–1918 г. привърженици и противници на главата на политическата сила Н. Генадиев използват колективната памет за прочутия държавник Стефан Стамболов за постигане на определени цели. В течение на двадесет години след смъртта на бившия премиер-министър на Княжеството неговите методи за водене на вътрешната и външната политика са един от факторите, въздействащи на процесите на държавно строителство в България. Групировки от «стамболовисти», борили се за влияние вътре в организацията, са се стремили да се позиционират като истински носители на идеята, а също така като продължители на инициативите, внедрени от основателя на партията по време на ръководството на Регентския съвет и кабинета на министрите. Всяка от тях явно злоупотребява с паметта за Ст. Стамболов заради решаването на едни или други поставени задачи, при това. използвайки взаимноизключващи се версии от дейността на необикновения държавник.


Ключови думи:

политическо наследство, Ст. Стамболов, Народнолиберална партия, Първа световна война.

Изтегляне


365 изтегляния от 28.6.2018 г.