Още веднъж за Роман Воила – един ромейски аристократ от български произход в борба за престола в Константинопол


Симеон Антонов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


145 изтегляния от 28.6.2018 г.
NA / Bulgaria / China / Europe / Germany / Greece / Russian Federation / Senegal / Ukraine / United Kingdom / United States