Отзив за: Калин Стоев. Да бъдеш римлянин в Мизия. Антропонимия и просопография на романизираното население в Горна и Долна Мизия (I–III в.). София: Tendril Publishing House, 2017. 535 с


Румен Иванов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


165 изтегляния от 28.6.2018 г.
NA / Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Italy / Russian Federation / Senegal / Ukraine / United Kingdom / United States