СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отзив за: Калин Стоев. Да бъдеш римлянин в Мизия. Антропонимия и просопография на романизираното население в Горна и Долна Мизия (I–III в.). София: Tendril Publishing House, 2017. 535 с


Автори:
Румен Иванов Националния археологически институт с музей – БАН, България

Страници: 275-277

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


418 изтегляния от 28.6.2018 г.