СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отзив за: Иван Тютюнджиев, История на българския народ ХV–ХVІІ в. Издателство Ровита, Велико Търново, 2017. 840 с.


Автори:
Атанаска Стамболийска Регионален исторически музей – Велико Търново, България

Страници: 281-283

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


362 изтегляния от 28.6.2018 г.