Отзив за: Иван Тютюнджиев, История на българския народ ХV–ХVІІ в. Издателство Ровита, Велико Търново, 2017. 840 с.


Атанаска Стамболийска

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


189 изтегляния от 28.6.2018 г.
NA / Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Poland / Russian Federation / Senegal / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States