СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бележитият българист и приятел на Великотърновския университет Николай Червенков – на 70 години


Автори:
Калчо Калчев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 284-285

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


270 изтегляния от 28.6.2018 г.