СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА, които се съблюдават по отношение на научните публикации в списание „Епохи“


Автори:
Страници: 290-290

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


290 изтегляния от 28.6.2018 г.