Репичката (Raphanus L.) в подбрани извори от античността и византийския период


Зофия Жежницка Йоланта Дибала Кшищоф Ягушяк Мачей Кокошко

Резюме:

Статията се отнася до ролята на репичката (Raphanus L.) в древността и византийския свят. Изследването се основава на подбрани извори, написани между V/IV в.пр.н.е. и VII в. от н.е. Сред тях авторите са анализирали медицински трактати, съставени от анонимен автор от школата на Хипократ (V/IV в.пр.н.е.), Гален (II–III в. от н.е.), Орибазий (IV в.), Аеций от Амида (VI в.) и Павел от Егина (VII в.), трудове по ботаника, написани от Теофраст (IV в.пр.н.е.) и Диоскурид (I в. от н.е.) и трактати с различен (литературен, антикварен, исторически, кулинарен) характер, създадени от Атеней от Навкратис през II в. от н.е. Изследваният зеленчук бил често срещана и евтина храна в древността и във византийско време, познат в различни сортове и консумиран често от най-бедната част от обществото. Освен това той бил широко използван от лекарите при лекуване на болести с различна етиология, като те прилагали неговите затоплящи, изсушаващи и очистителни свойства.

Ключови думи:

репичка, древна медицина, византийска медицина.

Изтегляне


191 изтегляния от 28.6.2018 г.
NA / Albania / Australia / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Greece / India / Japan / Malaysia / Mexico / Poland / Russian Federation / Senegal / Taiwan / Ukraine / United Kingdom / United States