Скрытые, но чтимые: Затворы, останки безымянных святых, закрытые гробы в Киево-Печерской Успенской лавре (конец ХVIIІ – начало XХ вв.)


Антонина Кизлова

Резюме:

В статията на базата на бележки от посетители, както и на документи за собственост на манастира се разглеждат особеностите на социалните взаимодействия на братята от Киевско-Печорската лавра с поклонници и туристи, свързани с килиите на отшелници, анонимни светци и затворени ковчези с органите на светиите. Монасите полагали усилия за преодоляване на недоверието към такива храмове.

Ключови думи:

социално взаимодействие, братя, пилигрим, посетител, пещери, килия на отшелник, мироточива глава, мощи, ковчег.

Изтегляне


179 изтегляния от 28.6.2018 г.
Asia/Pacific Region / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Russian Federation / Senegal / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States