СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приложения към: Тамгата – хералдичен знак на прабългарския владетелски род Дуло в неговата представителна функция


Автори:
Иван Добрев БАН, България

Страници: 121-124

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


203 изтегляния от 29.6.2019 г.