СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Списание „Епохи“ – с четвъртвековен юбилей


Автори:
Николай Кънев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
Пламен Павлов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
Стефан Йорданов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 145-145

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


525 изтегляния от 29.6.2019 г.