Списание „Епохи“ като трибуна на етноложките изследвания


Мария Иванова

Резюме:

The article is dedicated to the 25th anniversary of the journal “Epochs” and to the published in it ethnological researches.

Ключови думи:

ethnology, ethnological researches.

Изтегляне


39 изтегляния от 29.6.2019 г.
Bulgaria / China / Europe / Germany / Russian Federation / Ukraine / United States