СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Списание „Епохи“ като трибуна на етноложките изследвания


Автори:
Мария Иванова

Страници: -

Резюме:

The article is dedicated to the 25th anniversary of the journal “Epochs” and to the published in it ethnological researches.


Ключови думи:

ethnology, ethnological researches.

Изтегляне


92 изтегляния от 29.6.2019 г.