Рец.: От „Илиада“ и „Калевала“ до митовете на индианска Америка, или За културно-историческата роля на епоса [Отзив за: Песен на Хаяуата. По поемата на Хенри Уодзуърт Лонгфелоу. Преразказал в проза: Любомир Кюмюрджиев. Илюстрирали: Теодор Леков, Божена Замфирова. София: Издателство „Изток–Запад“, 2019, 149 с.]


Стефан Йорданов Тодорка Михалева

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


42 изтегляния от 29.6.2019 г.
Bulgaria / China / Germany / Russian Federation / Ukraine / United States