СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец.: От „Илиада“ и „Калевала“ до митовете на индианска Америка, или За културно-историческата роля на епоса [Отзив за: Песен на Хаяуата. По поемата на Хенри Уодзуърт Лонгфелоу. Преразказал в проза: Любомир Кюмюрджиев. Илюстрирали: Теодор Леков, Божена Замфирова. София: Издателство „Изток–Запад“, 2019, 149 с.]


Автори:
Стефан Йорданов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
Тодорка Михалева

Страници: 235-249

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


939 изтегляния от 29.6.2019 г.