СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Review of: Troyan. Documents, discoveries, events, personalities. Compilers E. Avdzhieva, D. Vutova. Troyan: Faber Publishing House, 2018, 594 p.


Автори:
Красимира Мутафова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


205 изтегляния от 29.6.2019 г.