СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отзив за: Wiełsaw Walkiewicz. Bułgaria. Dzieje polityczne najnowsze. Warzawa–Białystok, 2018, ss. 255. [Виеслав Валкиевич. Най-нова политическа история на България. Варшава–Бялисток, 2018, 255 с.] Превод от полски на български език: Маргрета Григорова


Автори:
Мирослав Димарски

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


69 изтегляния от 29.6.2019 г.