Отзив за: Wiełsaw Walkiewicz. Bułgaria. Dzieje polityczne najnowsze. Warzawa–Białystok, 2018, ss. 255. [Виеслав Валкиевич. Най-нова политическа история на България. Варшава–Бялисток, 2018, 255 с.] Превод от полски на български език: Маргрета Григорова


Мирослав Димарски

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


10 изтегляния от 29.6.2019 г.
Bulgaria / Germany / Ukraine / United States