Етични правила, които се съблюдават по отношение на научните публикации в списание „Епохи“Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


23 изтегляния от 29.6.2019 г.
Bulgaria / China / Europe / Germany / Nigeria / Russian Federation / Ukraine / United States