СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етични правила, които се съблюдават по отношение на научните публикации в списание „Епохи“


Автори:
Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


60 изтегляния от 29.6.2019 г.