Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съдържание. Тема на броя: Журналистика и PR - модели на взаимодействие


Автори:
Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


80 изтегляния от 13.9.2019 г.