МАТЕМАТИКА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Математика, компютърни науки и образование, 2018 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 247 от 20.11.2018 г.)

За едно приложение за добавена реалност в уеб базирана среда и 2D баркод маркери
Станимир Железов Станимир Станев Теодор Георгиев
(изтегляния 545 от 20.11.2018 г.)

Characteristics of Hail Dropping Noise in Urban Environment
Ivan Simeonov Ѐva Hajnal
(изтегляния 412 от 20.11.2018 г.)

Expert Knowledge Content Database Design Suggestions from Validation Aspect
Ѐva Hajnal
(изтегляния 293 от 20.11.2018 г.)

Компютърно моделиране на подводен комуникационен канал
Александър Андонов
(изтегляния 321 от 20.11.2018 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 298 от 20.11.2018 г.)

За рецензентите в броя
(изтегляния 277 от 20.11.2018 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 207 от 20.11.2018 г.)