Математика, компютърни науки и образование, 2018 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 192 от 20.11.2018 г.)

За едно приложение за добавена реалност в уеб базирана среда и 2D баркод маркери
Станимир Железов Станимир Станев Теодор Георгиев
(изтегляния 269 от 20.11.2018 г.)

Characteristics of Hail Dropping Noise in Urban Environment
Ivan Simeonov Ѐva Hajnal
(изтегляния 344 от 20.11.2018 г.)

Expert Knowledge Content Database Design Suggestions from Validation Aspect
Ѐva Hajnal
(изтегляния 226 от 20.11.2018 г.)

Компютърно моделиране на подводен комуникационен канал
Александър Андонов
(изтегляния 203 от 20.11.2018 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 226 от 20.11.2018 г.)

За рецензентите в броя
(изтегляния 201 от 20.11.2018 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 160 от 20.11.2018 г.)