Изследване на възможностите за повишаване персонализацията на обучението в средното училище чрез използване на ИКТ


Цони Чотов Доника Вълчева

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


103 изтегляния от 20.11.2018 г.
Bulgaria / Cyprus / Europe / Germany / Norway / Russian Federation / Senegal / United States