Изследване на възможностите за повишаване персонализацията на обучението в средното училище чрез използване на ИКТ


Цони Чотов Доника Вълчева

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


193 изтегляния от 20.11.2018 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Cyprus / Europe / France / Germany / India / Norway / Russian Federation / Senegal / Ukraine / United Kingdom / United States