СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Новото поколение и ономастиката: отношението на деца в училищна възраст към личните имена


Автори:
Рада Левкова

Страници: 130-142
DOI: https://doi.org/10.54664/CYUM3568

Резюме:


The article analyzes the results from a questionnaire about the attitudes of schoolchildren towards names. The results show the new generation’s attitude towards names: whether schoolchildren have positive or negative attitude towards their own names, whether they have favourite male and female names and what they are, whether there are names they do not like, what names they would choose for their future children, whether those names are traditional or modern and what the influence of the American culture and the English language is.


Ключови думи:

questionnaire, schoolchildren’s attitudes towards their names, favourite male and female names, dislikeable names, influence of the English language

Изтегляне


951 изтегляния от 19.10.2017 г.
Изтегляния по държави
Mongolia  (1) / France  (7) / Portugal  (1) / Senegal  (2) / Cote D'Ivoire  (2) / Netherlands  (3) / United Kingdom  (26) / Europe  (9) / United States  (142) / Germany  (49) / NA (591) / Russian Federation  (10) / China  (3) / Bulgaria  (90) / Spain  (3) / Switzerland  (2) / Turkey  (3) / Ukraine  (7)