СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Свет и цвет в литературном ономастиконе Владислава Крапивина


Автори:
Наталья Кочнева

Страници: 356-362
DOI: https://doi.org/10.54664/MZMC1418

Резюме:


In the article we reveal proper names colour writing features, being a particular form of the onomastic game in the texts by the famous children’s writer V.P. Krapivin. Individual artistic principles of creating the onomastic space are viewed.


Ключови думи:

light, colour, onomastic game, children’s literature

Изтегляне


608 изтегляния от 19.10.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (6) / Portugal  (1) / Senegal  (4) / Cote D'Ivoire  (2) / Netherlands  (1) / Asia/Pacific Region  (2) / United Kingdom  (21) / Europe  (3) / United States  (110) / Germany  (49) / NA (354) / Russian Federation  (21) / China  (3) / Bulgaria  (1) / Ireland  (5) / Moldova, Republic of  (12) / Turkey  (3) / Ukraine  (10)