СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2020 / Том 16 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 547 от 26.11.2020 г.)

Още едно десетилетие от творческия живот на юбиляра
Мария Ангелова-Атанасова

(изтегляния 578 от 26.11.2020 г.)

Bulgarskie chrononimy cyklu dorosznego (cycl wiosenny)
Йоанна Млечко
DOI: https://doi.org/10.54664/WRTH7739
(изтегляния 641 от 26.11.2020 г.)

On the Origin and Development of Hydronyms in Urban Areas
Хасан Якуб Хасан
DOI: https://doi.org/10.54664/SOZD9990
(изтегляния 563 от 26.11.2020 г.)

Поселищни проучвания в община Неделино
Слави Димитров Татяна Димитрова
DOI: https://doi.org/10.54664/MBEI4875
(изтегляния 1382 от 26.11.2020 г.)

Един реликтен модел фамилни имена
Мария Ангелова-Атанасова
DOI: https://doi.org/10.54664/PAFZ1663
(изтегляния 943 от 24.12.2020 г.)

Кортезия/Куртезия и Камелия?
Пенка Радева
DOI: https://doi.org/10.54664/CFGI7253
(изтегляния 858 от 24.12.2020 г.)

Юбилей: Анна Федоровна Михина
Людмила Ноздрина

(изтегляния 403 от 24.12.2020 г.)