СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2005 / Том 7 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 551 от 11.4.2018 г.)

In Memoriam
Мария Ангелова-Атанасова

(изтегляния 522 от 11.4.2018 г.)

ИМЕТО
Григор Константинов

(изтегляния 540 от 11.4.2018 г.)

Българската антропонимия във възход
Иван Дуриданов

(изтегляния 1037 от 11.4.2018 г.)

Посоки на развой в именуването на българите в началото на XXI век
Мария Ангелова-Атанасова

(изтегляния 993 от 11.4.2018 г.)

Родовофамилни имена на –ски в България, Банат и Македония
Тодор Балкански

(изтегляния 3195 от 11.4.2018 г.)

Модното име в ономастичната практика на съвременен Бургас
Марияна Парзулова

(изтегляния 823 от 12.4.2018 г.)

Статус на ономастиката в дидактичната теория и практика
Лиляна Тодорова

(изтегляния 699 от 12.4.2018 г.)

БЪЛГАРИНЪТ
Григор Константинов

(изтегляния 528 от 12.4.2018 г.)

Петнадесет фамилни имена от чужд произход
Людвиг Селимски

(изтегляния 681 от 12.4.2018 г.)

Именная шутка Пушкинской поры
Г.Ф. Ковальов

(изтегляния 569 от 12.4.2018 г.)

Михаил от Потука (X–XI век). Ономастична просопография
Тодор Балкански

(изтегляния 619 от 12.4.2018 г.)

Произход и значение на селищните имена от Софийско
Анна Чолева

(изтегляния 5936 от 12.4.2018 г.)

Кимерийци и гети в западноевропейския хинтерланд
Стефан Йорданов

(изтегляния 1173 от 12.4.2018 г.)

Етнонимията на * Карън: Кърън: Крън
Цанка Константинова

(изтегляния 1045 от 12.4.2018 г.)

За съдбата на татарите в Провадийско
Менча Жечева

(изтегляния 2726 от 12.4.2018 г.)

Между ономастиката и етнокултурата (виното в хрематонимията)
Красимира Колева

(изтегляния 858 от 12.4.2018 г.)

Старинна диалектна лексика от с. Никюп
Ангел Давидов

(изтегляния 4784 от 12.4.2018 г.)

Храната на Св. Иван Рилски според книжовните източници
Пенка Ковачева

(изтегляния 1144 от 12.4.2018 г.)