СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Интервю: Моят живот е родната българска литература (интервю на доц. Е. Налбантова с акад. Иван Раден)


Автори:
Елена Налбантова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


209 изтегляния от 2.6.2017 г.