СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Осма национална научна конференция „Проблеми на устната комуникация”


Автори:
Анелия Петкова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


204 изтегляния от 2.6.2017 г.