СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Функции на личните местоимения в сигнализирането, изграждането и промяната на структурата на участие в разговора. (ІІ част)


Автори:
Светлана Атанасова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


230 изтегляния от 2.6.2017 г.