СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2022 / Том 31 / Брой 1

Статии

Международна научна конференция „Езици, култури, комуникации“ (В. Търново, 10–11 юни 2022 г.)
Александър Петров Илияна Димитрова Нели Кирилова

(изтегляния 392 от 29.6.2022 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 315 от 29.6.2022 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 311 от 29.6.2022 г.)