СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Християнската традиция и царската институция в българската история


Автори:
Невяна Дончева-Панайотова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


160 изтегляния от 15.1.2018 г.