СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Научна сесия в памет на професор Велчо Велчев


Автори:
Димитър Кенанов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 102-102

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


155 изтегляния от 25.5.2018 г.