СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Втора конференция по проблемите на българската разговорна реч


Автори:
Анелия Петкова Мариана Георгиева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


133 изтегляния от 25.5.2018 г.