СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Семантичното развитие на думата като семасиологичен проблем


Автори:
Станьо Георгиев

Страници: 6-14

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


430 изтегляния от 15.1.2018 г.