СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Удвояването на предлозите 'в' и 'с' в българския език


Автори:
Иван Харалампиев

Страници: 15-20

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


513 изтегляния от 15.1.2018 г.