СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Функционално взаимодействие между граматичната и лексикалната семантика в съвременния български език


Автори:
Стоян Буров Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 21-26

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


361 изтегляния от 15.1.2018 г.