СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Художествената функция на повторението в поетическата система на Никола Вапцаров


Автори:
Дора Колева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


497 изтегляния от 15.1.2018 г.