СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

"Майстора и Маргарита" в контекста на световната литература и култура


Автори:
Николай Звезданов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 38-52

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


303 изтегляния от 15.1.2018 г.