СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Четири научни срещи с Търново


Автори:
Зденек Урбан

Страници: 79-84

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


182 изтегляния от 15.1.2018 г.