СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: За синтактичната служба на руската дума 'чуть' и нейните български функционални съответствия


Автори:
Вера Ченева

Страници: 85-90

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


147 изтегляния от 15.1.2018 г.