СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: За някои особености на работата върху кратък литовско-български речник


Автори:
Дануте Балшайтите
Михаил Виноградов
Пенка Пехливанова

Страници: 95-98

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


180 изтегляния от 15.1.2018 г.