СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Юбилейна научна сесия, посветена на чл.-кор. на БАН проф. К. Мирчев, проф. д-р Ст. Стойков и проф. К. Попов


Автори:
Антон Гецов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 108-110

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


225 изтегляния от 25.5.2018 г.