СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към въпроса за недамскиновите слова в дамаскините (Слово за Рождество Богородично в Тихонравовия дамаскин)


Елка Мирчева

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


160 изтегляния от 15.1.2018 г.